SJÄLVFÖRSVAR – SJÄLVSKYDD
är huvudteman i Hälso-Lyftet.

Målsättningen att förbättra sin livsmiljö kan aldrig bli för hög.
Vi strävar mot högsta höjd med Hälso-Lyftet.

Självförsvar
att skydda sig själv utan att skada andra

Självskydd
att skydda sin kropp mot onödiga belastningar
och andra skadliga påverkningar

Nummer 1 2012
nummer 1 2012
2012-07-02

 

 

Hälso-Lyftets historia

Under 1991-1997 gav vi ut Hälso-Lyftet som en TS-kontrollerad upplagetidning.
Många har under åren hört av sig och berättat att de haft stor glädje av Hälso-Lyftet, som givit dem många fina råd för bättre livsmiljö. Den hade blivit till praktisk nytta.

2008 gjorde vi en testfas att starta den som nätttidning och gav ut två nummer för att testa principen och se om publiken vara redo för en nätupplaga. Då mottagandet blev fint bestämde vi oss för att fortsätta med utgivningen nu när tiden finns tillgänglig.

 

Äldre nätnummer:

Nummer 1 2011
nummer 1 2011
2011-06-04
Nr 2 2008

2008-12-22

Nr 1 2008

2008-12-22