Jiujitsu?

Jiujitsu är en renodlad självförsvarsträning som ursprungligen kommer från Japan och har anor som går flera hundra år tillbaka i tiden. Själva ordet “jiujitsu” betyder “mjuk teknik” vilket är ett sätt att övervinna angriparens kraft utan att öka din egen kraft.

Grundfilosofin i Jiujitsu är att med principer och teknisk färdighet kompensera eventuell underlägsenhet i fysisk styrka vilket gör att den passar alla åldrar, ung såväl som gammal, kvinna som man.

 

Jiujitsu enligt Durewall

Jiujitsu enligt Durewall är en självförsvarsform som utformats av Kurt Durewall. Det är ett unikt system för effektivt självförsvar för realistiska situationer, som ändå ryms inom det svenska rättsväsendet.

Strävan ligger i att kunna försvara sig effektivt och ändå hålla sig inom de etiska, medicinska och juridiska gränserna (E.M.J.), som beskrivs i samhällets och människans regler.