SJÄLVFÖRSVARET JIUJITSU
Vad menar jag med självförsvar?
Först och främst är det att kunna skydda sig själv mot angrepp med hot och våld.
Dessutom att kunna bistå andra vid sådana angrepp.

Vem angriper?
Det kan vara oprovocerad från en okänd och det kan vara rånare, berusad, en sjuk människa eller någon som vill dig illa för en inbillad eller verklig oförrätt.

Varför välja jiujitsu?
Det finns många metoder att välja bland när det gäller självförsvar varvid så gott som alla bygger på att möta våld med mera våld, kraft med mera kraft. Därmed används brutala försvar under mottot att – angriparen får skylla sig själv.
Vår jiujitsu = mjuk teknik, utgår från att klara angripande kraft utan att öka sin egen kraftinsats. Likaså att inte bygga på tillfogandet av smärta eller skada.

När skapades jiujitsu?
Första gången en människa flyttade sig åt sidan vid ett angrepp från en annan människa användes självförsvar med jiujitsuns princip mjukhet – att ge vika för att vinna.
Sedan har självförsvaret bearbetats av många länders invånare, men det har framför allt varit japanerna som systematiserat träningsmetoder, principer och tekniker. Slutligen har jag moderniserat jiujitsu och framför allt utökat principerna och vikten av att utgå ifrån dem.

Hur ska jiujitsu användas?
Så här lyder Durewall-jiujitsus ideologi och slogan:

”att med
minsta möjliga kraft
nå största möjliga effekt
utan att förorsaka
smärta eller skada”

Detta innebär en human, men ändå effektiv jiujitsu. Durewall-jiujitsu har moderniserats för att kunna passa in och användas i vårt samhälle. Utvecklingen här har också lett till ett system för starkt förbättrad arbetsteknik (ergonomi) som mottagits mycket väl förutom i Sverige i ett flertal länder över hela världen.

Vilka lär ut Durewall-jiujitsu?
Det är Svenska Jiujitsuförbundet som är de enda som behärskar detta. De har välutbildade instruktörer i de föreningar som finns runt om i Sverige och även i Norge. På sitt program har SJF utbildning för barn, ungdom, äldre och specialkurser för kvinnor och pensionärer. Dessutom ergonomi som passar inom alla yrkesområden.

Det är en unik självförsvarsform upplagd på principer som är användbara dygnet runt i både självförsvar och självskydd. Där finns med en pedagogik och metodik som gör inlärningen rolig, intressant och som är mer bestående än sedvanlig teknikinlärning.

Rudyard Kipling sade: ”Jag har 6 trogna vänner som lärt mig allt jag vet:
Varför? Hur? Vem? Vad? När? Vilka?