SJÄLVSKYDD

Vad menar jag med självskydd?
Det är att skydda sig själv, sin kropp mot skador och sjukdomar. även mot onödig trötthet,
orsakad av för ansträngda arbets- vardags- eller fritidssysselsättningar.
Här har jag koncentrerat till belastningsskador, men inlärningen i Durewall-ergonomi ger fördelar som givetvis positivt påverkar även vid risker för andra sjukdomstillstånd.

Vem lär ut?
Under flera år har jag utbildat ett stort antal människor till legitimerade instruktörer i Durewall-systemet och Durewall-metoden. De var anställda inom landsting och kommuner. Jag har även utbildat ett flertal av Svenska Jiujitsuförbundets instruktörer till legitimerade instruktörer i Durewall. Utbildningen har omfattat hjälp- och förflyttningsteknik inom vårdområdet, föremålshantering inom industri, transport samt konflikthantering för väktare, ordningssvakter, akutvården, psykvården m fl. områden.
2003 överlät jag utbildningen till ett danskt hjälpmedelsföretag, som i sin tur nu överlåtit det
till ett svenskt bolag.

Varför sålde jag?
Främsta orsaken var att jag ville fortsätta att utveckla inom de områden jag bara ”känt lite på” enligt min åsikt. Jag hade andra områden, som dels mitt yrke pressfotografering, dels min hobby jiujitsu. Där jag också sysslat intensivt med utveckling och likaså inom judo-sporten.
Dessutom var jag också mycket engagerad i boxningssporten.
Tyvärr stoppades utvecklingen av ergonomin i fem år. Enligt försäljningskontraktet fick jag inte utbilda med ergonomi under denna tid. Min avsikt var annars att tillsammans med de som tog över utveckla. Men detta strandade på att de ansåg att systemet var färdigutvecklat.
Nu har jag emellertid utvecklat vidare Durewall-ergonomi till Durewall All-Round Ergonomi och fortsätter för att det ska bli så bra som möjligt för andra människor.

När använda självskydd?
Dygnet runt – framför allt vid olika göromål. Då skyddar du din kropp mot t.ex. belastningsskador. Dessa kan komma vid allt du gör, alltså inte bara på arbetsplatsen. Här är Durewall-systemets ”privat-ergonomi” den rätta vägen till ditt självskydd.
Då du lyfter lätta föremål, se till att de inte blir ”tunga”. Exempel är ju att armens vikt mellan 3-5 kg så när du lyfter ett litet dricksglas så är det inte enbart glasets vikt. Extra spänningsrisk blir det ifall att du också måste balansera glaset.
När du gör något, utnyttja hållgrepp. Det är grunden till att använda minsta möjliga kraft och också en grund till att du skyddar din kropp.

Hur lära mig använda självskydd?
Genom att du lär dig använda principerna 24 timmar runt. Du ska börja med att använda mjukhetsprincipen, minsta möjliga kraft. Du måste tänka på principerna i början när du startar inlärningen, men när du lärt sig ordentligt så sitter dessa i ryggmärgen och du kommer att använda dem automatiskt. Det innebär att du gör ergonomiskt rätt vid dina göromål. Men det gäller då att inte missa sådana detaljer som t.ex. balans. Om du ska ta en bok ur en hylla så gäller det att du står i god balans, helst i lätt gångställning, och använder hela handen istället för att par fingrar om boken är tjock eller tung.

Vilka lär ut Durewall All-Round-Ergonomi?
Det är under utveckling så just nu är det bara jag som behärskar detta, men vi har börjat utbilda Svenska Jiujitsuförbundets instruktörer. De har en fin bakgrund genom Durewall-jiujitsu, eftersom det ingår samma principer.
Intresset för denna utbildning är mycket stort, framförallt i andra länder. Durewall-systemet och Durewall-metoden börjar att bli mer och mer erkänt även här i landet så snart kommer Durewalls All-Round-Ergonomin att få bra stöd för att kunna genomföras.

Ingen ska behöva få skador på grund av de göromål som görs dygnet runt.