Principer ger bra tekniker

Teknik är vad du gör - Teknikerna är många och utbytbara, dom väljs efter situation och miljö
Princip är hur du gör - Principerna är få, fasta och används i alla tekniker samt i vardagen

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Skydd

 • skydda dig mot olika fysiska angrepp
 • skydda den som blir utsatt för hot och våld
 • skydda i mesta möjliga mån den som angriper
 • skydda din kropp mot åverkan och onödiga belastningar
 • I våra försvarstekniker är skydd din viktigaste princip

Balans

 • håll din kroppsställning med minsta nödvändiga muskelspänning
 • ha jämnt tryck på fötterna
 • utnyttja lodlinjen
 • använd balanserad understödsyta
 • nyttja din andningsteknik

Rörelse

 • använd balanserade rörelser för att flytta dig undan angrepp
 • använd rörelse för att förändra situationen
 • utnyttja egen rörelseenergi till din fördel
 • använd angriparens rörelseenergi mot honom själv
 • använd rörelse så du skonar angriparen vid fällningar

Bestämdhet

 • var bestämd i ditt val av försvarsteknik
 • var beslutsam i ordval vid verbala konfliktsituationer
 • var bestämd vid principanvändandet
 • visa skärpa och beslutsamhet före, under och efter ett angrepp

Mjukhet

 • använd mjukhet = att med minsta möjliga kraft övervinna kraften hos angriparen
 • flytta dig undan kraften
 • följ med kraften
 • rör dig runt kraften
 • avled kraften
 • försvaga angriparens kraft
 • förstärk din egen kraft
 • Angriparens kraft inkluderar personens storlek, tyngd, styrka, rörelseenergi, snabbhet, viljestyrka (att besegra dig) samt ev. tekniskt kunnande.

Hänsyn

 • ta hänsyn till din kropp med självskyddet
 • använd humana, etiska och lagliga hänsyn i ditt självförsvar
 • visa omtanke, respekt och aktning för dina medmänniskor
 • använd hänsyn så inte eventuellt våld mot dig trappas upp
 • ta hänsyn till omgivningen vid ditt självförsvar
 • visa hänsyn till angriparens fysiska status, ålder och kön

 

"När någon angriper Dig är denne Din ovän,
men när Du med Dina kunskaper försvarar Dig
är denne Din vän som Du måste skydda”